Politika zasebnosti

Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov je za vodstvo podjetja BARTELS GmbH še posebej pomembna prednostna naloga. Spletno mesto družbe BARTELS GmbH lahko uporabljate brez posredovanja osebnih podatkov. Če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve našega podjetja, bo morda potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za to ni pravne podlage, običajno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje BARTELS GmbH v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti javnost o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to politiko varstva osebnih podatkov obveščeni o svojih pravicah.

Družba BARTELS GmbH je kot upravljavec izvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj popolnega varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek tega spletnega mesta. Kljub temu lahko pri internetnih prenosih podatkov na splošno prihaja do varnostnih vrzeli, tako da popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, osebne podatke posreduje na alternativne načine, na primer po telefonu.

1. Opredelitve pojmov

Izjava o varstvu podatkov podjetja BARTELS GmbH temelji na pojmih, ki jih je uporabil evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

V tej politiki zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze

 • a) osebni podatki

  Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

 • b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

 • c) Obdelava

  Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 • d) Omejitev obdelave

  Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove prihodnje obdelave.

 • e) Profiliranje

  Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki obsega uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo dela, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem tega posameznika.

 • f) psevdonimizacija

  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se take dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

 • g) Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo

  Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo v pravu Unije ali države članice.

 • h) Obdelovalec

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 • i) Prejemnik

  Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene poizvedbe v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

 • j) Tretja oseba

  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • k) Soglasje

  Soglasje je vsaka prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero ta z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih predpisov o varstvu podatkov je

BARTELS GmbH

Bergheimer Str. 26

88677 Markdorf

Markdorf, Nemčija

Telefon: +49 7544 958600

E-naslov: bartels@bartels.eu

Spletna stran: www.bartels.eu

3. Piškotki

Spletne strani podjetja BARTELS GmbH uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek spletnega brskalnika shranijo v računalniški sistem.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani identifikator piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, ki spletnim mestom in strežnikom omogoča pripisovanje k določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To obiskanim spletnim mestom in strežnikom omogoča razlikovanje posameznega brskalnika posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Posamezen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek edinstvenega identifikatorja piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko podjetje BARTELS GmbH uporabnikom te spletne strani zagotovi uporabniku prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotka je mogoče informacije in ponudbe na naši spletni strani optimizirati v korist uporabnika. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov našega spletnega mesta. Namen tega prepoznavanja je uporabnikom olajšati uporabo našega spletnega mesta. Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, na primer ni treba ob vsakem obisku spletnega mesta znova vnašati svojih podatkov za dostop, saj jih prevzame spletno mesto, piškotek pa je shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni predmete, ki jih je stranka položila v virtualno nakupovalno košarico.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani našega spletnega mesta in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbriše prek internetnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, morda ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja BARTELS GmbH zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatizirani sistem prikliče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zabeležijo se lahko (1) vrste in različice uporabljenih brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletna stran, s katere sistem za dostop dostopa do naše spletne strani (tako imenovani referer), (4) podstrani, do katerih je sistem za dostop dostop dostopal prek naše spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnika internetnih storitev sistema za dostop ter (8) druge podobne podatke in informacije, ki se uporabljajo za varnostne namene v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje BARTELS GmbH ne sklepa o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pač pa so ti podatki potrebni za (1) pravilno zagotavljanje vsebine našega spletnega mesta, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja zanj, (3) zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših informacijskih tehnoloških sistemov in tehnologije našega spletnega mesta ter (4) zagotavljanje podatkov organom pregona, potrebnih za pregon v primeru kibernetskega napada. Zato podjetje BARTELS GmbH statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, da bi povečalo varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotovilo optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. Registracija na našem spletnem mestu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost, da se z navedbo osebnih podatkov registrira na spletnem mestu upravljavca. Kateri osebni podatki se posredujejo upravljavcu podatkov, je določeno z ustrezno vnosno masko, uporabljeno za registracijo. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se zbirajo in shranjujejo izključno za notranjo uporabo upravljavca in za njegove lastne namene. Upravljavec lahko poskrbi, da se podatki posredujejo enemu ali več obdelovalcem, kot je ponudnik storitev dostave paketov, ki bo osebne podatke prav tako uporabljal izključno za notranjo uporabo, ki jo je mogoče pripisati upravljavcu.

Ob registraciji na upravljavčevo spletno mesto se shranijo tudi naslov IP, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP) posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter datum in čas registracije. Ti podatki se shranjujejo ob upoštevanju dejstva, da je to edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in po potrebi za omogočanje preiskave kaznivih dejanj. V zvezi s tem je shranjevanje teh podatkov potrebno za zaščito upravljavca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če jih je treba posredovati na podlagi zakonske obveznosti ali če je posredovanje namenjeno kazenskemu pregonu.

Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s prostovoljnim posredovanjem osebnih podatkov služi upravljavcu, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponudi vsebine ali storitve, ki jih je zaradi narave zadeve mogoče ponuditi le registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko kadar koli spremenijo osebne podatke, ki so jih posredovale ob registraciji, ali jih v celoti izbrišejo iz podatkovne zbirke upravljavca.

Upravljavec podatkov vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na zahtevo kadar koli zagotovi informacije o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so shranjeni. Poleg tega upravljavec popravi ali izbriše osebne podatke na zahtevo ali navedbo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če to ni v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe. Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, so kot kontaktne osebe v zvezi s tem na voljo vsi zaposleni pri upravljavcu.

6. Možnost vzpostavitve stika prek spletnega mesta

Spletna stran podjetja BARTELS GmbH vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, pa tudi neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošni naslov tako imenovane elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik z upravljavcem podatkov po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje upravljavcu, se shranijo za namene obdelave ali kontaktiranja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

7. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali kolikor to dovoljuje evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.

Če namen shranjevanja preneha veljati ali če se izteče obdobje shranjevanja, ki ga predpisuje evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.

8. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • a) Pravica do potrditve

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • b) Pravica do informacij

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da od upravljavca kadar koli brezplačno pridobi informacije o osebnih podatkih, ki se hranijo o njej, in kopijo teh informacij. Poleg tega je evropski zakonodajalec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočil dostop do naslednjih informacij

  • namene obdelave
  • kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
  • če je mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da se taki obdelavi ugovarja
  • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
  • če se osebni podatki ne zbirajo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, iz člena 22(1) in (4) SUVP ter vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravico pridobiti informacije o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico dostopa, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • c) Pravica do popravka

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da zahteva takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov v zvezi z njo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, tudi s predložitvijo dodatne izjave.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • d) Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen)

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima s strani evropskega zakonodajalca odobreno pravico, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njo, če velja eden od naslednjih razlogov in če obdelava ni potrebna

  • Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne privolitev, na kateri temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP, in če za obdelavo ni druge pravne podlage.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in ni prevladujočih zakonitih razlogov za obdelavo ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2) SUVP.
  • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
  • Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti iz zakonodaje Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) SUVP.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje BARTELS GmbH, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju BARTELS GmbH nemudoma zagotovi, da se zahteva za izbris nemudoma izpolni.

  Če je družba BARTELS GmbH objavila osebne podatke in je naša družba kot upravljavec dolžna izbrisati osebne podatke v skladu s členom 17(1) SUVP, družba BARTELS GmbH sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe, da druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od teh upravljavcev zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali kopij ali replikacij teh osebnih podatkov, če obdelava ni potrebna. Zaposleni v podjetju BARTELS GmbH bodo poskrbeli za potrebne ukrepe v posameznih primerih.

 • e) Pravica do omejitve obdelave

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
  • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje BARTELS GmbH, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju BARTELS GmbH bo poskrbel za omejitev obdelave.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da prejme osebne podatke v zvezi z njo, ki jih je posredovala upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te podatke brez ovir upravljavca, ki so mu bili osebni podatki posredovani, posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) SUVP in se obdelava izvaja avtomatizirano, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

  Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli stopi v stik s katerim koli zaposlenim družbe BARTELS GmbH.

 • g) Pravica do ugovora

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima s strani evropskega zakonodajalca odobreno pravico, da iz razlogov, povezanih z njenim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njo, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) SUVP. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  Družba BARTELS GmbH v primeru ugovora ne bo več obdelovala osebnih podatkov, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Če podjetje BARTELS GmbH obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za takšno trženje. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetju BARTELS GmbH ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, podjetje BARTELS GmbH ne bo več obdelovalo osebnih podatkov za te namene.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim s strani podjetja BARTELS GmbH za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

  Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju BARTELS GmbH. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58/ES svojo pravico do ugovora uveljavlja tudi z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

 • h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu jo podeljuje evropski zakonodajalec, da se zanj ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva nanj, pod pogojem, da odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, ali (2) je odobrena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje BARTELS GmbH izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravico do človeškega posredovanja s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • i) Pravica do preklica privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da kadar koli prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

9. Pravna podlaga obdelave

Člen 6 I lit. a GDPR služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo privolitev za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotovitev druge storitve ali nadomestila, temelji obdelava na členu 6 I lit. b GDPR. Enako velja za takšna dejanja obdelave, ki so potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6 I lit. c GDPR. V redkih primerih je lahko obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Takrat bi obdelava temeljila na členu 6 I(d) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nazadnje bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6 I lit. f SUVP. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo. Takšna dejanja obdelave lahko izvajamo zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno navedel. V zvezi s tem je zavzel stališče, da se lahko zakoniti interes predpostavlja, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (uvodna izjava 47, stavek 2 GDPR).

10. Zakoniti interesi pri obdelavi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 I(f) GDPR, je naš zakoniti interes izvajanje naše dejavnosti v korist dobrega počutja vseh zaposlenih in naših delničarjev.

11. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali začetek veljavnosti pogodbe.

12. Zakonske ali pogodbene določbe za zagotovitev osebnih podatkov; nujnost za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; možne posledice neizpolnitve obveznosti

Obveščamo vas, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi), lahko pa izhaja tudi iz pogodbenih določb (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Včasih je za sklenitev pogodbe morda potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo nato obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam mora na primer posredovati osebne podatke, če naše podjetje z njim sklene pogodbo. Če osebnih podatkov ne zagotovimo, to pomeni, da pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne moremo skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za vsak primer posebej obvestil, ali je zagotovitev osebnih podatkov zahtevana po zakonu ali pogodbi ali je potrebna za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost zagotovitve osebnih podatkov in kakšne bi bile posledice, če osebni podatki ne bi bili zagotovljeni.

13. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

Ta pravilnik o zasebnosti je bil ustvarjen z generatorjem pravilnika o zasebnosti DGD - vašega zunanjega pooblaščenca za varstvo podatkov, ki je bil razvit v sodelovanju z nemškimi odvetniki iz podjetja WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.